Teknisk förvaltning

Kontakt teknisk förvaltning


Email: info@driftia.se


Den tekniska förvaltningen sköts av Driftia Förvaltning AB


Kundservice för felanmälan och övriga frågor Tel: 08-744 44 33

Måndag - Fredag   08:00 - 16:00


Akuta fel övrig tid Tel: 08-744 09 50


Kom ihåg att du som bostadsrättsinnehavare i många fall själv ansvarar för och har betalningsansvar för fel och skador.