Ekonomisk förvaltning

Kontakt Ekonomisk Förvaltning

ADRESS

Svartsjö Slott

Svartsjövägen 2

                 179 95 Svartsjö

Telefon

08-250 333

Den ekonomiska förvaltningen sköts av Bergman & Partner som även besvarar frågor om avgiftsbetalningar.