Hem

Välkommen till Brf Huddinge RunanBrf Huddinge Runan bildades 2014 och består av 4 st 3-våningshus med adresserna Solfagravägen 1-17 & Runvägen 1-5.

Husen är byggda 1960 och omfattar 156 lägenheter.


Det är knappt tio minuters promenad till Huddinge Centrum som erbjuder ett stort utbud av butiker och restauranger, samt goda kommunikationer i form av pendeltåg och bussar. På gångavstånd finns också ett flertal förskolor och skolor.
Information


Radonmätning utförd i föreningen

Vi har fått godkänt på radonmätningen i våra fastigheter. Radonmätningen genomfördes med hjälp av ACTRAIN Radonmätning AB, https://radonmätning.se.


Årsredovisning

Nu kan ni läsa och ta del av årsredovisningen för 2021 på hemsidan.


Information på sms

Från årsskiftet så kommer styrelsen att skicka ut all information via sms. Detta beslut är taget för att minska användningen av papper samt för att effektivisera vårt arbete. Vi kommer fortsätta att sätta upp all information på anslagstavlan i varje port samt lägga ut informationen på föreningens Facebooksida, men man kommer alltså INTE att få någon avisering i sin brevlåda f.r.o.m 1/1-2021 oavsett ärende.


De telefonnummer som lämnas till oss kommer att behandlas konfidentiellt och enbart att användas i detta syfte, och det ä endast styrelsemedlemmar som har tillgång till telefonnumren.
Tillsyn och kontroll av brandskydd!


Enligt lagen om skydd mot olyckor, LSO har föreningen ett ansvar att ha ett s.k. SBA.


SBA (Systematiskt Brandskydds Arbete) innebär att Brf Runans brandskyddsansvariga brandskyddsronderar fastigheterna 1 gg/år (port, brandsläckare, trapphus, vindar, källargångar, förrådsutrymmen, skyddsrum, tvättstugor, undercentraler, grovsoprum samt till och utfarter beträffande tillgänglighet för brandförsvaret).


Vi dokumenterar hur brandskyddet ser ut samt resultatet av brandskyddsronderingarna.


Följande lagar har Brf Runan att rätta sig efter beträffande brandskyddet:

LSO, Lagen om skydd mot olyckor

Lagen om brandfarliga och explosiva varor

Plan och Bygglagen

Ellagen


Att tänka på:

- Rökförbud gäller i våra trapphus samt källarutrymmen.

- Testa brandvarnare 1 gång/månad, vid behov byt batteri.

- Blås alltid ut "levande" ljus när du går hemifrån eller går och lägger dig, det gäller även värmeljus. 

- Vid användning av elkabel till motor-/kupévärmare använd alltid godkänd kabel/ kontakt för utomhusbruk.


Vänligen hälsningar 

Brf Runan

Styrelsen

/Branskyddsansvarig

Ulf Thunman
Information om hänglåsen i källargången

I de nya hänglåsen finns elektronik som gör att man bara kan göra en rörelse när man ska låsa upp hänglåsen, hänglåset måste alltså vara i ett fast läge. Oftast när man låser upp hänglås så för man in nyckeln samtidigt som man drar hänglåset mot nyckeln och då hänger inte elektroniken med. För att enklast låsa upp de nya hänglåsen så är vårt tips att luta hänglåset mot en vägg och håll det stilla, för sedan in nyckeln och vrid om och öppna låset. Upprepa samma procedur när du ska låsa hänglåset.
Genomförda renoveringar

2020: Elsäkrat alla källarutrymmen

2020: Tagit ner träd på gårdar för att ge symmetri samt mer sol till balkonger i västerläge

2020: Bytt DUC i värmecentralen

2020: Asfaltering garageplaner

2020: Montering av handledare

2019: Byte av radiatorventiler

2019: Byte av stamventiler

2019: Byte av låssystem

2019: Spolat lägenhetsstammar

2019: Fräst stickrör

2018: Isolerat vindarna

2018: Nya vindstegar och vindsluckor

2018: Spolat samlingsrör i källarna

2018: Nya bokningscylindrar till tvättstugorna

2018: Målat handledare och garagefoder

2017: Målning av trapphus

2017: Byte av utomhusarmaturer

2017: Byte av stödmurar vid sidan av garage

2016: Målning av källargångar

2016: Nya takbeläggningar på alla 4 hus

2015: Nya maskiner i tvättstugan

2015: Byte av motorvärmare/el-uttag till p-platser

2014: Spolning av stammar

2012: Byte av frånluftsfläktar

2007: Nya vatten- och avloppsstammar i kök och badrum

2007: Nya tät- och ytskikt i badrum

1994: Fasaderna tilläggsisolerades och renoverades

1994: Balkongerna pågjutna och renoverade

1994: Fönster klädda med aluminium plåt utvändigtÅterkommande kontroller  • OVK (obligatorisk ventilationskontroll) är utförd och godkänd till 4 oktober 2027.


  • Tillsyn och kontroll av brandskydd  (SBA)  Brandskyddsrond är genomförd och rökluckorna är besiktigade och ok för 2022.  • Energideklaration genomförd 2020

                         

               (Giltig till 2030)


  • Radonmätning utförd och godkänd 2022